Ντολαμαδάκια Με Σάλτσα Λεμονιού
(Χωρίς Κρέας)

6.30